livebloggar

Alltså, kan man göra något annat än att liveblogga? Vad är motsattsen till det? Nåja, ni som inte orkar lyssna på predikan här nedan kan istället läsa det här. Sammanfattar alltersom jag själv lyssnar.

Paulus syfte med sina missionsresor var inte att starta församlingar. Han predikade evangelium. Han berättade vad det innebar att ha Jesus Kristus som HERRE i sitt liv. Människor tog emot detta i sina liv och det uppstod församlingar. Uppstod församling. Det bildades inga församlingar, eller grundades. Det uppstår. Det kristna livet har med uppståndelsen att göra. Tron uppstår i ditt inre när du hör förkunnelsen. Församlingen uppstår i de små gemenskaperna. Således kan den stora församlingen aldrig vara till grund för församlingen. Vi håller på att trixa och fixa för att få det stora att fungera, men vi lyckas inte och kommer aldrig att lyckas. Därför att församlingen är rotad i de små sammanhangen och hushållen. Och det här visste Paulus.

Tredje missionsresan. År 55-56 skriver han 1 kor. Det har gått fem år från det att församlingen i Korinth uppstod. Flera andra har varit där efter Paulus. Men nu hade människorna börjat spela ut de olika bibellärarna mot varandra. Paulus säger att de alla ska vara eniga. Fullkomligt enade. Oftast har vi trott att det stora problemet i Korint var att det var olika schismer. Men det är inte huvudproblemet. Vi kan tycka att det är ett problem att vi har missionskyrkan, pingstkyrkan, smyrnakyrkan och Svenska kyrkan. Och ibland samarbetar vi. Det är inte bekymmret. Problemet idag och då i Korint är att de inte begriper vad en församling är. De tror att Krisuts är delad. Alla biblellärare då och idag är inordnade under Jesu herravälde. Problemet är att de drar insikter från världen och personerna. Vi måste se att Jesus är församlingens huvud och dra våra insikter från honom. Så länge vi drar kunskap och insikter från olika personer kommer vi aldrig att växa. Först när vi inser, talar och planerar utifrån att Jesus är huvudet i församling – då kommer vi få se växt.

Världsliga visheten eller korsets dårskap. Paulus går aldrig mot världen. Han anpassar sig till världen MEN lägger till det gudomliga. Han går inte emot när de säger att ”allt är tillåtet”. Han tar det och tillägger ”men allt är inte nyttigt”. Han lägger till det gudomliga. Guds verk genom Jesus kristus är grundvalen. Paulus talar inte bara om den utan införlivar den i människors liv.

Grunden för församlingen är försoningen. Sen måste det finnas en hörnsten, det är Jesus. Och så behöver det finnas många levande stenar som fogas in. Inte som själva tänker, tycker eller gör. Utan att de fogas in. ”var och en ska se till hur man bygger”. Vi tror att det har med vårt kristna liv att göra. Men det är inte vad Paulus menar. Det gäller Apollos, Kefas och de andra ”församlingsbyggarna”. DE ska se till hur de bygger. Präster och pastorer måste se till hur de bygger. Vi, du och jag, måste se till hur vi bygger församlingen. Har inte med vår individ göra. Vi måste bygga församlingen på så sätt att den är rotad i våra hemmiljöer. En pastor kan inte ha omsorg om var och en. Där kommer vi som medkristna in i bilden. Vi har ansvar för våra medmänniskor. Paulus tänkte nog inte ens tanken att försöka samla mycket folk.

De, och vi, väntar på Guds återkomst. Men vi får inte glöma att vi får ta del av det himmelska redan här och nu. Himmelriket är här. Det manifesteras genom oss och i oss. Församlingen är en del av himmelriket. Och Jesus verkar här och nu. Frälsningens dag är nu!

Annonser

Kommentarer inaktiverade för livebloggar

Filed under Teologi

Kommentarer inaktiverade.