Räkna ut påsken

Så här gör man…

Du kan själv räkna ut när påsken kommer att infalla, eller har infallit.

Här nedan finns ett exempel. Vår utgångspunkt är att vi vill veta när påsken inföll år 1925.

 

Du tar ditt årtal, 1925, och delar med siffran 19. Ta bort decimalerna i talet och multiplicera sedan med 19. Du får ett tal strax under 1925. Räkna hur mycket som fattas upp till ditt årtal. I det här fallet blir det 6. Alltså är ditt första tal att minnas 6. Benämn det som a.

 

Ta ditt årtal igen och dela med siffran 4. Ta bort decimalerna i talet och multiplicera med 4. Räkna hur mycket som fattas upp till ditt årtal. I det här fallet blir det 1. Ditt andra tal att minnas är 1. Benämn det som b.

 

Ta ditt årtal ännu en gång, och dela årtalet med siffran 7. Talet du fick innehåller inga decimaler. Men för att vara säker så multiplicera 275 som du fick med 7 och konstatera att det blir 1925. Ditt tredje tal är således 0. Benämn det som c.

 

A=6

B=1

C=0

 

Ta talet som benämns a och multiplicera med 19. 6×19=114. Lägg till 24. 114+24=138.

Dela 138 med 30. Du får då 4.6. Ta bort decimalerna i 4.6 och multiplicera med 30. 4×30=120.

Dra ifrån din senaste summa,120, från den tidigare summan 138.

138-120=18. Du får ett nytt nummer som du benämner d.

 

D=18

 

Ta nu och multiplicera ditt b-tal med 2. 1×2=2.

Multiplicera ditt c-tal med 4. 0x4=0

 

Multiplicera siffran 6 med ditt d-tal som är 18 och lägg till 2 från din senaste uträkning. 6×18+2=110. Lägg till siffran 5, enligt tabellen 110+5=115.

Dela allt med 7. 115/7=16,4.

Ta bort decimalerna i 16,4 och multiplicera det 7. 16/7=112.

Dra bort den tidigare summan 115 från summan 112 och benämn svaret som e.-tal.

115-112=3.

 

E=3

 

Lägg till 22 plus ditt d-tal (18) plus ditt e-tal (16). Du har 43

 

Är talet inte högre än 31 får du direkt datumet i mars månad. Nu är talet högre än 31 och då får vi dra ifrån 31 från vårt tal 43. 43-31=12. Eftersom talet är högre än 31 infallet datumet i april. Alltså inföll påsken den 12 april 1925.

 

Annonser

2 kommentarer

Filed under Mänskligt

2 responses to “Räkna ut påsken

  1. Eller så kan man kolla i en gammal almanacka… =)

  2. mmm… :) inte lika kul.