Två frågor till Thomas Mattsson, Expressen

Igår skrev jag ett inlägg där jag ifrågasatte om kvällstidningarna, i allmänhet och expressen i synnerhet, är de som övervakar överheten. Hela inlägget går att läsa här. Till min förvåning och stora glädje svarade Expressens ansvarige utgivare Thomas Mattsson på bloggposten. Han skrev en kort kommentar;

Men: det föreligger ju ingen motsättning? De stora tidningarna har en miljon – eller fler! – läsare per dag, så det är ju fullt begripligt att de av ”överheten” uppfattas som företrädare för medborgarna?

Det är korrekt tycker jag. Det föreligger ingen motsättning. Media och medborgarna ska båda granska överheten och medborgarna ska även granska media. Min poäng var att vi som medborgare har en skyldighet att granska både överhet och tidningar. Men så skrev Thomas något som jag tycker avslöjar honom. Något jag inte sett innan (men som Staffan Dopping ger uttryck för på ett bra sätt i sin tweet). Thomas skriver att ”överheten” (alltså politikerna) uppfattar de stora tidningarna som företrädare för medborgarna. Stopp och belägg, tänker jag. Inte kan det väl vara så att ”de stora tidningarna” (utgår från att Expressen ingår där) uppfattas som företrädare för medborgarna. Vem har gett dem det mandatet?

Jag skickade direkt frågan till Staffan Dopping, Göran Hägglund och Mattias Jansson, via twitter. På twitter får man endast använda 140 tecken, vilket gör att deras svar är korta. Jag frågade dem;

@goranhagglund och/eller @Kommunchef och/eller @SDopping uppfattar du/ni (kvälls) tidningarna som företrädare för medborgarna?

Det tog inte mer än någon timme innan de alla tre svarat.

Staffan Dopping
Nej inte reellt. Men det ingår i deras (arketypiska) självbild. Och påverkar oftast deras dramaturgi.

Göran Hägglund
Knappast generellt.

Mattias Jansson
Såtillvida att de funderar ut vad som säljer tidningar annars är det ju våra förtroendevalda som är det, ex Göran Hägglund

Staffan säger det bäst. Det ingår i deras självbild att tro att de företräder medborgaren. Så jag önskar härmed ställa två frågor till Thomas som jag hoppas du svarar på. Vem har gett Expressen, eller de stora tidningarna, mandat att företräda mig? Och vem i all världen sätter agendan för vad som ska företrädas i?

Nu är ju visserligen både Göran Hägglund jäviga i frågan då de båda är fötroendevalda. Men är det inte just så vårt system ser ut. Jag väljer vilka som ska företräda mig vart fjärde år. Sedan kvarstår frågan vad som händer när de flesta INTE har rätt, men det får vi återkomma till en annan dag :)

 

 

Annonser

1 kommentar

Filed under Mänskligt, Media

One response to “Två frågor till Thomas Mattsson, Expressen

 1. @JacobSunnliden: Jag ska försöka utveckla mig lite mer. När jag konstaterade att det är fullt begripligt att de stora tidningarna kan uppfattas som företrädare för medborgarna, så syftade jag bland annat på räckvidden. Aftonbladet, exempelvis, läses av cirka 2,5 miljoner personer per dag och Expressen når cirka 1,6 miljoner personer per dag. Också DN, GP, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan når en stor publik och de många lokaltidningarna gör svenskarna till världens fjärde mest tidningsläsande folk. Så – det är ju fullt rimligt om den som blir kontaktad av journalister från dessa medier, uppfattar att redaktionerna företräder ett förtroende från miljoner medborgare?
  Det handlar naturligtvis inte bara om räckvidd, men de aktiva val som publiken gör varje dag – inte bara vart fjärde år – ger faktiskt medierna ett mandat att företräda medborgarna.
  Och – det mandatet är inte självpåtaget, det är faktiskt formulerat av lagstiftarna. Av politikerna. Tryckfrihetsförordningen, som ju är en av Sveriges grundlagar, ger periodiska skrifter med en ansvarig utgivare en särställning när det gäller meddelarfriheten; syftet med källskyddet är ju att medierna ska just kunna företräda medborgarna genom att publicera information som – efter subjektiva redaktörsbeslut – anses bör komma medborgarna till det, trots att uppgifterna ibland kanske omfattas av exempelvis sekretesslagstiftning.
  Så: jag vill nog mena att både lagstiftarna, utsedda av medborgarna, och medborgarna själva, genom sina aktiva medieval, har gett de stora tidningarna mandatet att företräda sin publik. Det är svaret på din första fråga, nämligen ”Vem har gett Expressen, eller de stora tidningarna, mandat att företräda mig?”.
  Din andra fråga, ”Vem i all världen sätter agendan för vad som ska företrädas i?”, kan besvaras kortare. Om du med vad-som-ska-företrädas-i syftar på mediernas ämnesval, på vilka frågor som förs fram i offentligheten, på nyhetsvärdering… då är svaret enkelt. Och kort. Det är nämligen just medierna som ska göra det, och det ska vi vara stolta över. Sverige var det första land i världen som fick en tryckfrihetsförordning.
  Vänligen
  Thomas Mattsson,
  chefredaktör för Expressen